Kultura

Shoferi Nxjerr Nga Autobusi Të Gjithë Pasagjerët,Arsyeja Do Ju Befasoje

Shoferi një autobusi në Paris është bërë kryetemë në rrjetet sociale, pasi së fundmi ka nxjerrë nga autobusi të gjithë pasagjerët sepse asnjëri prej tyre nuk kishte dashur ta ndihmojnë një pasagjer të futet në autobus që ishte në karrocë të inval,idëve.I nerv,ozuar me faktin që askush nuk dëshir,onte ta ndihm,onte burrin në karrocë, shoferi ka rea,guar ash,për dike ua bërë me dije se ky është stac,ioni i tyre i fundit, dhe se të gjithë duhen të zbresin në tokë.

Ndërkaq disa sekonda më vonë ka ndihmuar burrin në karrocë të futet në autobus që ishte i shoqëruar nga vëllai, dhe më pas ka vazhduar rrugën me vetëm dy pasagjerë.

Pasagjerët që ishin nxjerrë nga autobusi, janë detyruar të presin në stacionin autobusin tjetër. Ky veprim i shoferit ka prek,ur tej mase pasagjerin e parali,zuar nga skle,roza multiple, i cili për pak sa nuk kishte shpërt,hyer në lot kur shoferi i tha se një gjë e tillë mund t’i ndodh kujtdo dhe një ditë do të detyr,ohen të gjithë ta përdo,rin karro,cën për inva,lidë.